Bài Mới

THƯ MỤC VỤ 12.2022

Kính chào quý Ông Bà & Các Anh Chị,

các Bạn Trẻ cùng các Cháu thiếu nhi,

Đại dịch từ từ lắng xuống, nhưng chiến tranh xảy ra làm cho mọi người ở Châu Âu nói riêng và thế giới nói chung bị ảnh hưởng nhiều phương diện.

Dù vậy, cuộc sống “bình thường mới” từ từ được mọi người tìm lại. Liên Giáo Phận chúng ta với ơn Chúa cũng cố gắng tìm lại nhịp sống và sinh hoạt tốt bao nhiêu có thể. Vì thế, xin gởi mọi người Thư Mục Vụ này với những tâm tình và thông tin:

==> Đọc tiếp