Tường thuật Hành Hương Liên Giáo Phận ở linh địa Vierzehnheiligen vào ngày 02.10.2022

Theo nguyện vọng của giáo dân, cha tuyên úy đã xếp đặt chương trình đi hành hương đến các nơi linh thiêng của Liên Giáo…

TL Mừng Xuân Canh Tý

Ban Truyền Thông Giáo Phận Eichstätt đã đến thăm và làm Video Clip về sinh hoạt của Cộng Đoàn Mân Côi trong dịp Thánh Lễ Xuân…

 Thăm viếng mùa Vọng 2019

Một tham dự viên

Con Thiên Chúa đã làm người, Thiên Chúa đã đến gặp gỡ con người. Khi chúng ta gặp…

Thư Cám Ơn

Cha Hoàng Khắc Luận chúc lành cho một giáo dân trong ngôi nhà thờ đơn sơ ở Lào

---------------------

THƯ CÁM ƠN

(Chương trình“Tấm Lòng…

Quiz - Weihnachtsgottesdienst
Pater Ngoc The Nguyen über Weihnachten in Vietnam und die Feier der vietnamesischen Gemeinden im Bistum Würzburg

Würzburg(POW) Asiatische Länder verbindet man nicht so häufig mit…

Tường thuật TT Mùa Vọng 2019

Katharina Đoan Trang

Mùa Vọng năm nay cha linh hướng Gioan Baotixita Ngọc Thế SJ có hai ngày tĩnh tâm tại Nürnberg và Rüdesheim. Lòng…