Magis 2.0 -  Bài tập “làm nóng”

Hồn Thánh Thể hoà quyện vào cuộc sống thường ngày

 

 

 Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta chuẩn bị cho Bí Tích Thánh Thể.

Trong Bí Tích Thánh Thể chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống thường ngày.

Qua đó Thánh Thể và cuộc sống hằng ngày của chúng ta hoà quyện lại và

trở nên lời tạ ơn Thiên Chúa luôn mãi”

(Thánh Edith Stein OCD.).

 

Lời của thánh nữ Edith Stein diễn tả sự sống động của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống thường ngày. Cụ thể, Thánh Thể và cuộc sống hằng ngày không tách rời nhau, mà hoà quyện lại với nhau. Nói khác đi, Thánh Thể không là một cử hành phụng vụ tách rời với cuộc sống. Thánh Thể được gắn liền với đời sống thường ngày và trở thành hồn sống của người tín hữu. Trong tâm tình đó, xin mời các Anh Chị cùng suy tư với câu hỏi gợi ý sau:

 

Với Bạn, Bí Tích Thánh Thể nên được sống động như thế nào trong cuộc sống thường ngày của Bạn, để nhờ đó Thánh Thể không là một ‘mảnh rời’ chẳng liên hệ gì đến cuộc sống, mà ngược lại Thánh Thể được hoà quyện vào với cuộc sống, nghĩa là Thánh Thể là nguồn ân sủng (với các yếu tố Thánh hoá, Hiệp thông, hiệp nhất, ẩn mình tĩnh lặng, hiến dâng, trong trắng, trao ban, đơn hèn nhỏ bé, an bình…) được sống động trong tâm hồn, trong cảm xúc, trong suy tưởng, lời nói, hành vi, hành động cũng như công việc của Bạn?

 

Anh Chị Em có ba tuần làm việc với câu hỏi trên (từ ngày 09 đến 29.9.2020). Cụ thể, mỗi người dành thời gian nhìn lại kinh nghiệm sống Bí Tích Thánh Thể của mình, cũng như chú tâm hơn trong lúc Dâng Thánh Lễ, cầu nguyện và chầu Thánh Thể, cũng có thể tự tìm và đọc tài liệu về Thánh Thể, suy tư, để thấm sâu hơn nữa “hồn Thánh Thể” trong hồn mình. Cuối cùng mỗi người viết lại một bài trả lời câu hỏi trên. Đây là bài tập cá nhân, nhưng Anh Chị Em có thể trao đổi với nhau, để hiểu thêm về đề tài và cách thức làm bài. Cũng xin gởi một bài đọc thêm ngắn gọn, để giúp anh chị em suy tư và cầu nguyện: “Bí Tích Thánh Thể mời gọi chúng ta sống trong Chúa Giê-su” (Fr. Lawrence G. Lovasik).

 

Bài viết của mỗi người dài tối đa 02 trang A4. Khổ chữ 12. Khoảng cách giữa hai hàng là 1,15.

Thời hạn cuối cùng để nộp bài cho linh mục hướng dẫn: 29.9.2020. Sẽ được hồi âm.

Xin không gởi bài trễ hơn, vì đây là bài “làm nóng” quan trọng để Anh Chị Em bước vào Magis 2.0.

Trước khi nộp bài, xin chỉnh chính tả, câu văn tốt bao nhiêu có thể. Cũng nên chú ý đến cách trình bày bài viết và cũng xin đừng quên để tên thánh, tên họ và gọi, cùng ngày và nơi chốn viết bài.

Bài nào “cẩu thả” về chính tả, văn phạm, cách trình bày, và không có tên sẽ mất 1/3 giá trị của bài.

 

Xin tín thác mỗi Anh Chị Em vào bàn tay giàu lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa. Xin Thánh Cả Giu-se giúp chúng ta biết dâng lên lễ vật đơn hèn là chính thiện chí của chúng ta cho Thiên Chúa từ nhân.

Chúng ta cùng nắm tay nhau để thăng tiến trong sự dạy dỗ và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.  

                      

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.