Bài Mới

MTTrong Năm Phụng Vụ A, chúng ta cùng học hỏi về Tin Mừng Mát-thêu.

 Ở dưới là 05 bài viết về Tin Mừng Mát-thêu của tác giả Etienne Charpentier, Pour lier le Nouveau Testament, Paris 1990. Lm. Carolo Hồ Bắc Xái chuyển ngữ. ĐCV. Thánh Quý 1995.

1. Tin Mừng Mát-thêu. Đọc trọn bản văn.

2. Vài bản văn của Mát-thêu.

3. Cuộc khổ nạn theo thánh Mát-thêu.

4. Đức Giê-su của Mát-thêu.

5. Giáo lý và các diễn từ.