iconfullPhút Cầu Nguyện, Lời Chúa mỗi ngày, là chương trình phục vụ rao giảng Lời Chúa của Dòng Tên Việt Nam.

Cụ thể, Phút Cầu Nguyện gồm những bài đọc Lời Chúa trong Thánh Lễ mỗi ngày.

Ngoài ra, có phần suy niệm Audio rất hữu ích cho đời sống tâm linh.

Xin mời anh chị em bấm vào Logo của Phút Cầu Nguyện ở bên để vào đọc và nghe.

Cũng có App Phút Cầu Nguyện cho cả Android và ios. Anh chị em có thể download xuống để nghe trong điện thoại.

 

--------------------------