Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

 

Cầu cho Tín hữu Công giáo ở Trung quốc 

 Chúng ta hãy cầu cho Giáo Hội ở Trung quốc biết kiên trì trung thành với Phúc Âm và gia tăng trong mối hiệp nhất.

 

Picture4

 

 THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN

 

Chúa Nhật 01.03

CĐ. Mân Côi

14:15h Đàng Thánh Giá, 15:00h Thánh Lễ.

Địa chỉ nhà thờ: Heilig Kreuz Langfeldstr. 36, 91058 Erlangen.

 

Chúa Nhật 08.03

CĐ. Thánh Giuse

14:15h Đàng Thánh Giá, 15:00h Thánh Lễ.

Địa chỉ nhà thờ: Georg-Schäfer Strasse 9, 97500 Ebelsbach.

 

Chúa Nhật 15.03

CĐ. La Vang

09:30h đến 17:30h Tĩnh Tâm Mùa Chay với chủ đề

LÒNG THƯƠNG XÓT TOẢ RA TỪ TRÁI TIM CỦA CHÚA GIÊ-SU

16:00h Thánh Lễ.

Địa chỉ nhà thờ: Frühlingstraße 29, 63743 Aschaffenburg.

 

Chúa Nhật 22.03

CĐ. Thánh Tâm

14:00h Đàng Thánh Giá, 14:30h Thánh Lễ.

Địa chỉ nhà thờ: Albert-Schweitzer-Straße 1, 97424 Schweinfurt.