Tâm Linh

 

  

 

Nghệ thuật Thánh:      Bức hoạ CHIÊN THIÊN THIÊN CHÚA TRÊN BÀN THỜ GENT, VƯƠNG QUỐC BỈ.