Logo LGP KleinThư Mục Vụ Đặc Biệt II

Nürnberg, ngày 29.5.2020
Kính gởi Ban Đại Diện Liên Giáo Phận,
Kính gởi Ban Đại Diện các Cộng Đoàn thuộc Liên Giáo Phận,
Kính gởi Qúi Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu,

Xin chúc mừng Đại Lễ Đức Chúa Thánh Thần đến mọi người.
Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, là món quà của Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-su ban tặng.
Chúng ta tri ân và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi vô ngần.
Chúng ta cũng xin Chúa giúp chúng ta biết mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần, và khiêm tốn để Người hướng dẫn chúng ta trên hành trình Đức Tin.

Đặc biệt để chuẩn bị mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần, Liên Giáo Phận chúng ta có tĩnh tâm trực tuyến vào thứ Bảy 30.05.2020, do linh mục Cao Gia An, Dòng Tên, hiện đang tu học ở Roma giúp.

--> Đọc Tiếp

 

 

Thánh Lễ Trực Tuyến 

 Thứ Ba 02.06.2020, lúc 20:15

Youtube phát lúc 20:10