SUY NIỆM KINH LẠY CHA TRONG NĂM THÁNH GIUSE ĐỂ NHẬN ƠN TOÀN XÁ - TẬP SUY NIỆM (dạng PDF)

Cáo Phó và tin hiệp thông cầu nguyện cho người qua đời trên trang nhà.

Kinh gởi Ban Đại Diện Liên Giáo Phận,
Kinh gởi Ban Đại Diện các Cộng Đoàn thuộc Liên Giáo Phận,
Kinh gởi quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Về việc Liên Giáo Phận đăng Cáo Phó và tin hiệp thông cầu nguyện cho người qua đời trên trang nhà, có một vai điều xin trình bày dưới đây:
- Vi tôn trọng thông tin cá nhân, nên bản Cáo Phó và tin mời gọi cầu nguyện cho người qua đời
Liên Giáo Phận chỉ đăng trên trang nhà, khi tang quyến đồng ý, liên lạc và gởi các thông tin về người qua đời.
- Liên Giáo Phận đăng Cáo Phó và tin mời gọi cầu nguyện cho người qua đời thuộc Liên Giáo Phận.
- Liên Giáo Phận đăng Cáo Phó và tin mời gọi cầu nguyện cho người qua đời không thuộc Liên Giao Phận, nhưng là người thân ruột thịt của một người thuộc Liên Giáo Phận.
Người thân ruột thịt gồm bốn thành phần sau:
(1) Ông Bà Nội Ngoại.
(2) Cha Mẹ thân sinh.
(3) Con ruột.
(4) Anh Chị Em ruột trong gia đinh.

--> Đọc tiếp

Sắc lệnh Tòa Ân Giải Tối Cao về Ơn Đại Xá trong Năm Thánh Giuse

Hôm thứ Ba 8 tháng 12, Lễ Trọng Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Năm Thánh Giuse nhân kỷ niệm 150 năm ngày thánh nhân được tuyên phong là quan thầy của Giáo hội Hoàn vũ. Năm Thánh sẽ bắt đầu ngay từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, theo một sắc lệnh đã được Đức Thánh Cha ủy quyền cho Tòa Ân Giải Tối Cao công bố.

--> Đọc tiếp