Bài Mới

 

Ngày kia, thánh Clément Hofbauer đi xin đồ viện trợ cho các

cô nhi. Ngài vào một quán ăn, có ba người đang đánh bạc, xin họ góp phần vào công việc từ thiện. Một người chửi bới, rồi nhổ vào mặt ngài.
Thánh nhân lặng lẽ rút khăn tay lau mặt và nhẹ nhàng nói :

 

“Đó là phần ông cho tôi.

Còn phần cho các cô nhi của tôi đâu?”

Tay cờ bạc kinh ngạc đến thẹn thùng, rồi dốc túi đưa hết cho ngài.

 

 

- Sưu tầm -