Ơn Toàn Xá của Đức Thánh Cha trong cơn đại dịch Covid 19

(Sắc Lệnh của Tòa Ân Giải ngày Thứ Sáu 20/3/2020 cho nạn nhân, cho thân nhân, cho các nhân viên y tế, cho những ai…

 Sống Đức Tin Trong Cơn Đại Dịch

Thư Mục Vụ Đặc Biệt IV

Nürnberg, ngày 29.6.2020

Kính gởi Ban Đại Diện Liên Giáo Phận,

Kính gởi Ban Đại Diện các…

Sứ điệp ngày giới trẻ thế giới 05.4. 2020

Sứ điệp Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 35, ngày CN 05.4. 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô

“Này bạn trẻ, Ta bảo…

CĐ. La Vang tĩnh tâm M.Chay

CN 15.3 - Tĩnh tâm Mùa Chay tại Cộng Đoàn La Vang

LÒNG THƯƠNG XÓT TOẢ RA TỪ TRÁI TIM CỦA CHÚA GIÊ-SU

 

- Thời gian:Chúa…

Ban Chấp Hành LĐCGVN và đồng thời là Ban Tổ Chức Ðại Hội Công Giáo quyết định năm nay sẽ không tổ chức ĐHCG 2020…

Hành hương LGP 2020

 Vào Chúa Nhật 19.7, từ 09.30 đến 18.30

chúng ta có hành hương Liên Giáo Phận ở

Wallfahrtskirche Maria im Grünen Tal.…

 Tân BCH của CĐ. Thánh Giu-se

- Cộng Đoàn Thánh Giu-se với Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 01.2020 – 12.2023.

 

   Trưởng CĐ.: Anh Trần Mạnh Thi.

  …

CĐ Würzburg sát nhập CĐ Thánh Tâm

Vào Chúa Nhật 15.12.2019 sau Thánh Lễ mùa Vọng ở Würzburg, quý bác và anh chị em giáo dân ở Würzburg cùng với anh Hiệp…

Thành Lập CĐ Thánh Gia:

Vào Chúa Nhật 22.12.2019, sau Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh ở Bayreuth, các anh chị em giáo dân hiện diện đã đồng thuận cùng…

Thứ Ba 20:15 Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể

Thứ Bảy 15:30 Tháng Lễ và lần chuỗi Mân Côi

Zoom ID: 590-491-199

Youtube – xin nhấn vào Play

Danh xưng chung của các CĐ

Trong cuộc họp Hội Đồng Tuyên Uý vào tháng 10 năm 2019, các cha Tuyên Uý đề nghị Vùng chúng ta thay đổi danh xưng,…