Đức Tổng Giám Mục Gomez: Trong sự quan phòng, coronavirus là một lời mời gọi lệ thuộc vào Thiên Chúa

Los Angeles (MAS) – Trong bài viết của Ngài vào Thứ Ba, Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez Tồng Giáo Phận Los Angeles nói rằng trong sự quan phòng của Thiên Chúa, thì nạn dịch là một lời mời gọi chúng ta hãy nhớ về sự cần Thiên Chúa của chúng ta và đào sâu tình liên đới của chúng ta.

“Những câu hỏi sâu sắc nhất đã được nạn dịch đặt ra là về Thiên Chúa và các chương trình của Ngài”, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ viết vào ngày 21/4. “Ngài ở đâu và Ngài đang nói gì với chúng ta vào giây phút này – Ngài đang nói gì với Giáo Hội của Ngài, với các quốc gia trên thế giới, với mỗi người chúng ta trong các hoàn cảnh cá nhân của chúng ta?”

“Tôi thấy Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta, một cách ngoạn mục nhất, hãy nhận ra chúng ta đang cần đến Ngài biết bao, chúng ta không thể sống mà không có Ngài là thế nào”, Đức Tổng trả lời. “Nhưng tôi cũng thấy Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta đi vào một cảm thức liên đới sâu hơn, nhận biết rằng chúng ta chịu trách nhiệm về nhau, rằng chúng ta lệ thuộc vào nhau và chúng ta phải quan tâm nhau”.

Đức Tổng Giám Mục nhắ lại là trong những năm đầu của Kitô Giáo, giữa nạn dịch, những người không phải Kitô Hữu “đã kinh ngạc về việc bác ái và lòng thương cảm của người Kitô Hữu” khi họ chăm sóc người yếu đau.

Việc phục vụ đó vẫn tiếp tục ngày nay, Đức Tổng nói, khi nhấn mạnh việc giáo dục trực tuyến Công Giáo, những bữa ăn dành cho trẻ em nghèo, những quầy thực phẩm, và sự trợ giúp tài chính được trao cho những người đang cần thực phẩm, áo quần, và nơi trú ngụ.

“Việc ấy mang tính gợi hứng và tuyệt vời. Qua chứng tá tình yêu của bạn, những người thân cận của chúng ta có thể thấy được sự hiện diện của Chúa phục sinh, ngay cả trong thời gian thử thách và gian khó này”, Đức Tổng Gomez viết.

“Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta hãy cùng chung những sự bất ổn và những thiếu thốn vốn đang xác định đời sống thường nhật của hàng triệu người ở các nước trên thế giới. Chúng ta đang bị buộc phải thực hiện mà không có điều mà hầu hết các anh chị em của chúng ta chưa từng phải bắt đầu với”.

Ngài nói cuộc vật lộn được tạo ra bởi việc không thể dự phần vào các bí tích “là một thập giá khó mang”, nhưng thêm rằng “có lẽ Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta thông phần vào những nỗi khổ của hàng triệu người Công Giáo đang sống dưới những chế độ đàn áp hay bách hại niềm tin. Những anh chị em này của chúng ta đang đói và khát các bí tích và không thể nhận lãnh. Đây là thực tại hằng ngày của họ”.

Đức Tổng nhìn nhận rằng trong khi Ngài biết ơn khi được kết nối với người dân Giáo Hội địa phương của Ngài, chẳng hạn, qua các Thánh Lễ trực tuyến”, nhưng “một kiểu Lễ ảo” thì vẫn là ảo…nó không giống như tham dự cùng nhau diện đối diện, đến với nhau trong tình huynh đệ của Đức Kitô”.

Đức Tổng Giám Mục Gomez đã kêu gọi người dân Los Angeles hãy “gia tăng việc cầu nguyện và những hy sinh” cho những người sống ở những nơi mà Giáo Hội bị đàn áp hoặc bị bách hại.

“Chúng ta hãy cùng chung nỗi khổ của chúng ta vào cuộc khổ nạn của Chúa trong Thân Mình sống động của Ngài, tức là Giáo Hội của Ngài. Chúng ta hãy dâng những đau khổ của chúng ta cho mọi người đang mang những gánh nặng lớn lao hơn chúng ta”.

Đan Sĩ (CNA)

http://masimpress.com/