Trong những tuần này, đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại nước Ý. Số người chết tăng lên từng giờ, số người nhiễm nhập viện từng ngày. Trong bối cảnh đó, các trường học phải đóng cửa. Tại Rôma, Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana, nơi nhiều thầy Dòng Tên đang theo học, cũng phải cửa đóng then cài.

Trong thời gian ở nhà và học online, quý thầy có những sáng kiến để cùng nhau cầu nguyện cho đại dịch sớm qua đi.

Chung tâm tình với quý thầy Dòng Tên, chúng ta hát vang lời cầu nguyện trong đại dịch Covid-19: