Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50).

  • Lời thánh Henri Newman

Hơn bất kỳ danh hiệu nào khác, đây là danh hiệu được cho là không thể gán cho một thụ tạo. Thoạt nhìn, chúng ta có thể bị cám dỗ nghĩ rằng đây là khích lệ những ý tưởng thiết yếu của chúng ta về Đấng Tạo Hóa và loài thụ tạo, về Đấng Vĩnh cửu và con người được sinh ra trong thời gian, về Đấng Tự Hữu và con người hữu hạn, phụ thuộc vào người khác. Nhưng với sự suy tư cẩn thận và sâu sắc, chúng ta sẽ thấy rằng không thể từ chối Đức Maria với việc nhập thể thần linh, tức là chân lý cơ bản và vĩ đại của mạc khải Thiên Chúa Nhập Thể làm người.

Điều này đã được khẳng định ngay từ thời kỳ đầu của Giáo Hội. Các Kitô hữu đã sớm gọi Đức Maria với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, vì không thể phủ nhận lời của Thánh Gioan: “Ngôi Lời (nghĩa là Con Thiên Chúa) đã trở nên xác phàm” (Ga 1,14). Và cùng với thời gian, việc công bố chân lý này với tiếng nói của một Công Đồng chung là cần thiết. Bởi vì do sự ác cảm của một số người đối với những điều mầu nhiệm, nên đã nảy sinh lạc giáo rằng Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa, mà là một con người. Họ cho rằng Đức Giêsu chỉ là một con người có những quyền năng đặc biệt của ngôn sứ. Cũng như Thần Khí ngự nơi các tiên tri hay Chúa Giêsu ngự trong nhà tạm của một nhà thờ.

Và sau đó các giám mục và các tín hữu hiểu rằng không có cách nào khác để ngăn chặn sai lầm đó hơn là tuyên bố rõ ràng, biến nó thành một chân lý của đức tin, rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Vì thế mà công đồng Ephêsô năm 431 đã tuyên tín như một biểu thức đức tin.

Nhưng Tín điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cho chúng ta cái nhìn rộng hơn về chủ đề Đức Maria sinh Đấng Tạo Thiên Lập Địa. Danh hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa tuyệt vời hơn khi Thiên Chúa không ngừng là Thiên Chúa, nhưng đồng thời Ngài cũng trở nên con người (có nghĩa là không phải Đức Maria sinh Thiên Chúa, khi đó Thiên Chúa hết làm Thiên Chúa).

Nói cách khác, Huyền nhiệm ở chỗ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa khi Thiên Chúa tự Ngài làm người. Điều này là cốt lõi của mặc khải (tức là Thiên Chúa khai mở điều huyền nhiệm cho loài người). Các tiên tri, các tông đồ đã làm chứng trong toàn bộ Kinh Thánh. Còn điều gì vinh hiển và huyền nhiệm hơn việc Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa?

Thật vậy, nhờ chân lý vĩ đại này mà chúng ta được trở thành anh em của Chúa Giêsu, vì “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50). Một khi chúng ta sống lương thiện và chết trong ân sủng, chúng ta sẽ được hưởng phúc vinh quang như các thiên sứ; thân xác chúng ta sẽ trỗi dậy từ bụi đất và sẽ được rước lên trời. Chúng ta sẽ thực sự được kết hợp với Thiên Chúa, sẽ là những người được dự phần vào thần tính thiêng liêng của Ngài.

Mỗi người chúng ta, về thể xác và linh hồn sẽ đắm chìm trong cảnh vực thần linh của Đấng Tối Cao. Và cuối cùng chúng ta sẽ được gặp Chúa và được thông phần hạnh phúc theo lời của Tin Mừng.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

Danh hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa tuyệt vời hơn khi Thiên Chúa không ngừng là Thiên Chúa, nhưng đồng thời Ngài cũng trở nên con người”. Lời thánh Newman nêu bật tín điều mà Giáo Hội đã tuyên bố.

Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa là điều quá tuyệt vời, nên Giáo Hội đã dành ngày đầu tiên của năm mới để mừng kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Lễ trọng thể này có lời mở đầu Ca Nhập Lễ rất đẹp:

“Xin kính chào Thánh Mẫu

Đã sinh hạ Quân Vương

Đấng điều khiển vũ trụ

Muôn thuở tới muôn đời”.

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hôm nay mời bạn và tôi cùng chạy đến với Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, dâng Mẹ hoa lòng của mình qua lời cầu nguyện cùng với lòng khát khao:

“Lạy Mẹ Maria, Thiên Chúa đã tặng ban cho Mẹ một tước hiệu thật cao quý: Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ đã nói lời xin vâng để cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa.

Xin cho chúng con được ý thức sống lời xin vâng thánh ý Chúa như Mẹ, để nhờ đó chúng con được trở nên những người anh em của Chúa Giê-su, và được là thành viên trong gia đình Thánh của Chúa và của Mẹ, như Chúa đã nói: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50).