Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”

(Lc 1,38)

 

  • Lời thánh Henri Newman

“Đức Bà là Cửa Thiên Đàng” bởi vì Thiên Chúa đã ngang qua Mẹ từ trời xuống trần gian. Tiên tri Edekiel đã tiên báo về hình ảnh này của Đức Mẹ như sau: “Cổng này sẽ đóng; người ta sẽ không mở và không ai được vào, qua cổng này, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, đã tiến vào qua cổng ấy. Vì thế cổng này đóng. Nhưng ông hoàng, chính ông hoàng, sẽ được ngồi đó để dùng bữa trước nhan Đức Chúa. Ông sẽ vào qua tiền đình của cổng và sẽ ra bằng lối ấy” (Ed 44, 2-3). Lời loan báo này đã được ứng nghiệm nơi Đức Trinh Nữ Maria, không chỉ là Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng Mẹ và trở thành con của Mẹ, mà hơn nữa Mẹ đã tham dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Adam và Eva đã sa ngã, sự bất tuân của họ đã làm cho chúng ta trở thành tội nhân. Nhưng chính Eva là người bắt đầu trước và cám dỗ Adam. Kinh Thánh kể lại: “Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn” (St 3,6).

Đây là lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi một người nữ bắt đầu sự hủy diệt thế giới, thì Thiên Chúa lại cho một người nữ khác bắt đầu sự phục hồi. Eva đã mở đường cho sự chết của Adam đầu tiên, thì Đức Maria đã mở đường sự sống cho Adam Mới là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến để cứu thế giới bằng cách chết trên thập giá. Vì vậy mà Mẹ được gọi là Eva Mới khi thực hiện bước đầu tiên trong chương trình cứu độ với lời “xin vâng” trước sứ thần Gabriel.

Thánh Phaolô mời gọi mỗi người chúng ta: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Rm 12, 1). Nghĩa là chúng ta không chỉ cầu nguyện bằng môi miệng, ăn chay, sám hối và sạch sẽ nơi thân thể nhưng còn là vâng lời và trong sạch nơi tâm hồn.

Và nhìn vào cuộc đời của Đức Maria, Mẹ đã đón nhận Thánh ý Thiên Chúa một cách tự do và với một ý thức đầy đủ, để trở thành Mẹ của Chúa Giêsu, chứ không thụ động, vì nếu như vậy tình mẫu tử sẽ không còn giá trị.

Ân huệ càng cao thì nghĩa vụ càng lớn. Thật không hề dễ dàng, nhưng Mẹ đã trung thành cùng Con Thiên Chúa đi trọn con đường cứu độ và can đảm đứng dưới chân Thánh giá. Khi sứ thần Gabriel trấn an Mẹ: “Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37) thì Mẹ Maria với tấm lòng ưng thuận, đã khiêm tốn thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). Với sự đồng ý này Đức Maria đã trở thành Cửa Thiên Đàng.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

Đây là lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi một người nữ bắt đầu sự hủy diệt thế giới, thì Thiên Chúa lại cho một người nữ khác bắt đầu sự phục hồi”.

Lòng thương xót của Thiên Chúa không bao giờ cạn, vì con người tạo vật của Thiên Chúa rất quý giá đối với Người. Lòng thương xót của Chúa sẵn sàng chảy ra qua “cửa thiên đàng” để đến với nhân loại, nhưng ai là người đón nhận? Một Trinh Nữ Ít-ra-en đại diện cho nhân loại đã lên tiếng: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38).

Thánh Newman đã nói thật tuyệt vời: “Với sự đồng ý này Đức Maria đã trở thành Cửa Thiên Đàng”.

 

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hôm nay mời bạn và tôi cùng chạy đến với Cửa Thiên Đàng là Mẹ Maria, để xin Mẹ giúp chúng ta biết nói lời xin vâng với thánh ý của Chúa nhé!

Thánh ý Chúa luôn đem lại hoa quả bình an nội tâm, niềm vui và tình yêu.

Vì thế thật cụ thể, bạn thử xem xét: điều gì từ sâu thẳm tâm hồn và từ trí khôn Chúa cho, bạn xác tín đó là thánh ý Chúa mời gọi bạn làm, bạn hãy làm nhé, để qua đó bình an, niềm vui và tình yêu được nở rộ.