Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Kính sợ ĐỨC CHÚA là bước đầu của khôn ngoan” (Cn 9,10).

 

  • Lời thánh Henri Newman

 

Đây là một trong những tước hiệu của Đức Maria trong Kinh cầu Đức Bà bởi vì trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu được gọi là Ngôi Lời và Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Đấng ấy đã từng cư ngụ trong cung lòng Mẹ, và sau khi chào đời cùng với những năm tháng đầu tiên Chúa Giêsu đã được bao bọc, nâng đỡ trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Vì vậy có thể nói, Mẹ như là ngai tòa của Đấng ngự trị trên trời. Đức Maria được gọi Tòa Đấng Khôn Ngoan.

 

Thật vậy, thánh Luca kể lại cho chúng ta rằng cả một khoảng thời gian thơ ấu của Chúa Giêsu, Ngài sống cùng Mẹ Maria và thánh Giuse cho đến khi bắt đầu sứ vụ công khai, tức là cho đến khoảng ba mươi tuổi.

 

Điều này mang đến cho chúng ta một suy tư khác, tương tự như gợi ý ngày hôm qua với tựa đề “Đức Maria - Gương Công Chính”. Nếu sự gần gũi thân mật của Đức Maria với Chúa Con đã tạo nên nơi Đức Maria một sự thánh thiện cao cả không thể tưởng tượng nổi, thì chúng ta cũng phải nghĩ rằng kiến thức mà Mẹ có được trong suốt những năm dài qua những cuộc trò chuyện với Người Con về quá khứ, hiện tại và tương lai thật rộng lớn và sâu sắc đến dường nào. Mặc dù là một người phụ nữ khiêm tốn nhưng sự hiểu biết của Mẹ về Chúa còn vượt qua các triết gia, các nhà thần học, các nhà tiên tri vĩ đại nhất.

 

Có thể hỏi chủ đề của cuộc trò chuyện giữa Đức Maria và Con của Mẹ là gì nếu không phải là bản chất, sự quan phòng và công việc của Thiên Chúa Tối Cao? Chẳng phải Chúa Giêsu luôn tôn vinh Cha là Đấng đã sai Ngài sao? Ngài có mặc khải cho Mẹ Maria về chương trình và ý muốn cứu độ của Thiên Chúa không?

 

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nói với các tiên tri nhưng bằng hình ảnh và bằng dụ ngôn. Tuy nhiên, có một người là Môisê, người mà Thiên Chúa nói chuyện trực tiếp. “Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì Ta, Đức Chúa, Ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Môisê tôi tớ Ta thì khác: tất cả nhà Ta, Ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền chứ không nói bí ẩn” (Ds 12, 5-8).

 

Đó là đặc ân của Môisê - nhà thông luật vĩ đại Do Thái. Nhưng vẫn còn kém xa so với Đức Maria! Môisê chỉ có đặc ân này một vài lần và trong một thời gian ngắn. Trái lại, Đức Maria đã nhìn thấy và lắng nghe Chúa Giêsu liên tục trong hơn ba mươi năm. Hơn nữa, trong suốt thời gian này, mặt đối diện với Con, Mẹ có thể hỏi Ngài mọi câu hỏi và nghe Ngài giải thích mọi điều, vì Mẹ biết rằng câu trả lời mà Mẹ nhận được đến từ Thiên Chúa vĩnh cửu, Đấng không hề lừa dối và không thể lừa dối.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

Chúa Giêsu được gọi là Ngôi Lời và Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Đấng ấy đã từng cư ngụ trong cung lòng Mẹ, và sau khi chào đời cùng với những năm tháng đầu tiên Chúa Giêsu đã được bao bọc, nâng đỡ trong vòng tay yêu thương của Mẹ”.

 

Với lời này, thánh Newman đã diễn tả sự khôn ngoan nơi Mẹ Maria, sự khôn ngoan tuôn tràn từ chính Chúa Giê-su qua Mẹ, sự khôn ngoan Mẹ nhận được khi Mẹ khiêm tốn và quảng đại mở lòng với Chúa, sự khôn ngoan Mẹ có khi Mẹ, một Trinh Nữ Ít-ra-en, cả đời luôn tin tưởng và kính sợ Thiên Chúa (x.Cn 9,10).

 

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Bó hoa dâng Mẹ hôm nay chính là tập sống như Mẹ Maria: tin tưởng và kính sợ Thiên Chúa, khiêm tốn để Chúa hướng dẫn và hoạt động.

 

Cụ thể, trong ngày sống xin mời bạn cùng tôi sống tinh thần kính sợ Thiên Chúa qua chính việc cầu nguyện và hướng tâm hồn lên Chúa thật nhiều bao nhiêu có thể.

 

Ngoài ra, để sống mở lòng quảng đại với Chúa, xin mời bạn cùng tôi tập sống bỏ một ý riêng của mình trong ngày nhé!