Sau khi đứa bé làm gì sai trái, nó có hai thái độ sau:

(1) Dấu, và

(2) Nói lời xin lỗi.

Dấu là vì đứa bé sợ rằng nó sẽ bị phạt,

bị la rầy do nó đã làm điều sai trái.

Còn nếu nói lời xin lỗi là vì nó coi trọng mối quan hệ giữa nó với cha mẹ của nó.

Tại toà Giải tội, điều nào quan trọng với tôi lúc này? Dấu hay mối quan hệ với Cha?

 

Fr. Huynhquảng