HÃY ĐẾN CÙNG GIUSE

Cầu nguyện trong năm thánh Giuse.

Cầu nguyện cho người đau yếu và gặp khó khăn.

(Thứ Tư 23.12.2020 – Nhóm 1 và cha Thế cùng “các Anh Giuse” điều hành Chương trình)

 

 1. Lời dẫn:

 

Kính chào quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu,

 

Để duy trì sự giao phó toàn thể Giáo hội dưới sự bảo trợ quyền năng của Dưỡng Phụ Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Phanxicô và Toà Thánh đã công bố một Năm đặc biệt về Thánh Giuse sẽ được cử hành từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 tới ngày 8 tháng 12 năm 2021. Trong năm này, mỗi tín hữu theo gương ngài hàng ngày củng cố đời sống đức tin của mình qua cầu nguyện, qua đời sống bác ái và thương xót, ngõ hầu thực hiện trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa.

 

Vì thế, tất cả các tín hữu sẽ có cơ hội tham dự qua những lời cầu nguyện và những việc lành phúc đức, để nhận được sự hộ phù của Thánh Giuse, là vị đứng đầu Gia đình Nazareth trên trời, cũng như được an ủi và xoa dịu khỏi những khổ đau con người và xã hội đang đè nặng lên thế giới đương đại.

Hơn nữa, theo ý Đức Thánh Cha Phanxicô, Toà ân giải tối cao ưu ái ban tặng ơn toàn xá cho các tín hữu trong Năm Thánh Giuse, trước hết trong các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cũng như qua nhiều cách thức đã được toà thánh công bố. Dưới đây là một vài cách thức:

 

Ơn Toàn Xá được ban cho bất cứ ai hàng ngày phó thác các hoạt động của mình cho sự bảo vệ của Thánh Giuse; và cho bất kỳ tín hữu nào cầu xin sự chuyển cầu của Người Thợ Thủ Công thành Nazareth xưa, để những người đang tìm công ăn việc làm có thể tìm được việc và công việc của mọi người được xứng đáng hơn” (Sắc lệnh Toà ân giải tốic ao về ơn Toàn Xá trong năm thánh Giu-se. Phần d).

 

“Ơn Toàn Xá được ban cho những tín hữu nào đọc Kinh Cầu Thánh Giuse hoặc hát Thánh Ca kính Thánh Giuse, toàn bộ hoặc ít nhất một phần, hoặc đọc một số kinh nguyện với Thánh Giuse khác, phù hợp với truyền thống phụng vụ của mình, cầu xin cho Giáo hội đang bị bách hại cả bên trong và ngoài thế giới, và cầu xin cho tất cả các Kitô hữu đang chịu mọi hình thức bách hại” (Sắc lệnh Toà ân giải tốic ao về ơn Toàn Xá trong năm thánh Giu-se. Phần e).

“Ơn Toàn Xá cho các tín hữu đọc bất cứ kinh nguyện nào đã được phê chuẩn, hoặc thực hiện một việc đạo đức để tôn vinh Thánh Giuse, chẳng hạn đọc kinh Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử(Sắc lệnh Toà ân giải tốic ao về ơn Toàn Xá trong năm thánh Giu-se. Phần e).

 

Để giúp chúng ta cùng đón nhận ơn toàn xá, Liên Giáo Phận Bamberg, Eichstätt và Würzburg cùng với Chương trình huấn luyện Giáo Dân Magis kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu “Hãy Đến Cùng Giuse” cầu nguyện với Ngài vào mỗi ngày thứ Tư trong năm thánh, từ 20:00 đến 20:30.

Hôm nay là ngày đầu tiên của chương trình.

Với lòng khiêm tốn chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện:

 

 1. Mở đầu: Làm Dấu Thánh Giá.

Đọc kinh Sáng Soi:

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

 

 “Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban tặng cho nhân loại chúng con một vị thánh hiền, thánh Cả Giu-se, Đấng Công Chính và rất hiền lành khiêm tốn.

Ngài chính là mẫu gương cao cả đối với tất cả chúng con trên hành trình sống Đức Tin, đặc biệt trong năm thánh này. Giờ đây, xin Chúa đón nhận những tâm tình cầu nguyện đơn sơ nhưng chân tình của chúng con, để mỗi ngày chúng con có thể noi gương ngài sống công chính và khiêm tốn hầu đẹp lòng Chúa hơn, Chúng con cũng xin được cùng với Thánh Cả Giu-se tôn vinh và ngợi khen Chúa mãi muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen”.

 


 1. Thánh Ca: Ca Nguyện kính thánh Giuse

 

 

 

 1. Suy niệm về thánh Giu-se

 

Trong Tông thư “Bằng trái tim người Cha”, Đức Thánh Cha Phanxico đã viết về thánh Giuse trong phần dẫn nhâp như sau: “Thánh Giuse đã yêu Chúa Giêsu, Đấng mà cả bốn sách Tin Mừng đều gọi là “con trai của Ông Giuse”. Hai Thánh sử Mát-thêu và Luca, nói về thánh Giuse, cho chúng ta biết rất ít, nhưng đủ để chúng ta đánh giá ngài là người cha như thế nào và sứ mệnh được Chúa quan phòng giao phó cho ngài ra sao.

 

Chúng ta biết rằng thánh Giuse là một người thợ mộc tầm thường (x. Mt 13,55), đã hứa hôn với Đức Maria (x. Mt 1,18; Lc 1,27). Ngài là “người công chính” (Mt 1,19), luôn sẵn sàng thi hành thánh ý Thiên Chúa như đã mạc khải cho ngài trong Lề Luật (x. Lc 2,22.27.39) và qua bốn giấc mơ (x. Mt 1,20; 2,13.19.22). Sau một hành trình dài và mệt mỏi từ Nadarét đến Bêlem, ngài được chứng kiến Đấng Mêsia sinh ra trong chuồng bò lừa, vì “không có chỗ cho họ” ở nơi khác (x. Lc 2,7). Ngài đã chứng kiến việc tôn thờ của các mục đồng (x. Lc 2,8-20) và các đạo sĩ (x. Mt 2,1-12), những người lần lượt đại diện cho dân tộc Israel và các dân tộc ngoại giáo.

 

Thánh Giuse đã can đảm trở thành người cha hợp pháp của Chúa Giêsu, Đấng mà ngài đã đặt cho cái tên được sứ thần tiết lộ: “Ông hãy gọi tên Người là Giêsu, vì Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21). Như chúng ta biết, đối với các dân tộc cổ xưa, đặt tên cho một người hoặc một sự vật, như A-đam đã làm trong lời tường thuật trong Sách Sáng thế (xem 2: 19-20), là thiết lập một mối liên hệ.

 

Trong Đền thờ, bốn mươi ngày sau khi Chúa Giêsu sinh ra, Thánh Giuse và Đức Maria đã dâng con mình cho Chúa và ngạc nhiên lắng nghe lời tiên tri của ông Simeon về Chúa Giêsu và Mẹ Người. Để bảo vệ Chúa Giêsu khỏi Hêrôđê, Thánh Giuse đã cư ngụ như một người ngoại bang ở Ai Cập (x. Mt 2,13-18). Sau khi trở về quê hương của mình, ngài sống ẩn dật trong ngôi làng Nadarét nhỏ bé và ít người biết đến ở Galilê, cách xa Bêlem, thị trấn của tổ tiên ngài, cũng như cách Giêrusalem và Đền thờ.

 

Người ta nói về Nadarét, “Không có ngôn sứ nào trỗi dậy từ đấy” (x. Ga 7,52) và quả thật, “Có điều gì tốt lành có thể xuất hiện từ Nadarét đâu?” (x. Ga 1,46). Trong cuộc hành hương lên Giêrusalem, Thánh Giuse và Đức Maria lạc mất Chúa Giêsu mười hai tuổi, các ngài hồi hộp đi tìm và thấy Người trong Đền thờ, đang thảo luận với các tiến sĩ Luật (x. Lc 2,41 -50).

 

Sau Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, không vị thánh nào được nhắc đến thường xuyên trong huấn quyền Giáo hoàng hơn Thánh Giuse, người phối ngẫu của Đức Mẹ. Những Vị Tiền Nhiệm của tôi đã suy gẫm về thông điệp chứa đựng trong tín liệu hạn chế mà các sách Tin Mừng đã truyền lại để đánh giá đầy đủ hơn vai trò trung tâm của ngài trong lịch sử cứu độ. Chân phúc Piô IX đã tuyên bố ngài là “Bổn Mạng của Giáo Hội Công Giáo” [2], Đức Piô XII tuyên xưng ngài là "Bổn Mạng những người lao động” [3] và Thánh Gioan Phaolô II tôn ngài là “Đấng bảo vệ Chúa Cứu thế”. Thánh Giuse được mọi người cầu khấn như “đấng bảo trợ cái chết hạnh phúc”.

 

Hôm nay, một trăm năm mươi năm sau khi được Chân phúc Piô IX tuyên bố là Bổn Mạng Giáo Hội Công Giáo (ngày 8 tháng 12 năm 1870), tôi muốn chia sẻ một số suy gẫm cá nhân về nhân vật phi thường này, rất gần với kinh nghiệm nhân bản của chúng ta. Vì, như Chúa Giêsu đã nói, “lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Mt 12,34). Mong muốn của tôi gia tăng trong những tháng đại dịch này, khi, giữa cuộc khủng hoảng, chúng ta cảm nghiệm việc làm thế nào “cuộc sống của chúng ta được dệt vào với nhau và được duy trì bởi những người bình thường, những người thường bị ngó lơ. Những người không xuất hiện trên các tiêu đề báo chí và tạp chí, hoặc trên chương trình truyền hình mới nhất, nhưng trong những ngày này chắc chắn họ đang lên khuôn các sự kiện quyết định của lịch sử chúng ta.

 

Các bác sĩ, y tá, thủ kho và nhân viên siêu thị, nhân viên vệ sinh, những người chăm sóc, công nhân vận chuyển, những người đàn ông và đàn bà đang làm việc để cung cấp các dịch vụ thiết yếu và an toàn công cộng, các thiện nguyện viên, các linh mục, nam nữ tu sĩ, và rất nhiều người khác. Họ hiểu rằng không ai được cứu một mình… Biết bao nhiêu người hằng ngày thực thi kiên nhẫn và cung hiến hy vọng, quan tâm loan truyền không phải hoảng sợ mà là trách nhiệm chung. Biết bao nhiêu người cha, người mẹ, ông bà và thầy cô đang chỉ bảo con cái chúng ta, bằng những cách nhỏ nhặt hàng ngày, cách chấp nhận và đối phó với khủng hoảng bằng cách điều chỉnh thói quen, nhìn về phía trước và khuyến khích thực hành việc cầu nguyện.

 

Biết bao nhiêu người đang cầu nguyện, hy sinh và cầu thay cho thiện ích của mọi người”. Mỗi người chúng ta đều có thể khám phá nơi Thánh Giuse - người không ai lưu ý, một sự hiện diện hàng ngày, kín đáo và giấu ẩn - một người cầu thay, hỗ trợ và hướng dẫn khi gặp khó khăn. Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta rằng những người tỏ ra giấu ẩn hoặc sống trong bóng tối có thể đóng một vai trò vô sánh trong lịch sử cứu độ. Với họ, ta phải có lời công nhận và biết ơn”.

 

Giờ đây chúng ta cùng dâng lên thánh Giu-se các ý chỉ cầu nguyện của nhiều Anh Chị Em, và xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho các Anh Chị Em đó và cho chúng ta.

 

 

 1. Dâng ý chỉ cầu nguyện cho người đau yếu và gặp khó khăn.

 

Kính chào Đấng gìn giữ Đấng Cứu Thế, với niềm tin vào Thiên Chúa và lòng tôn kính ngài, chúng con xin ngài đón nhận các ý chỉ chúng con dâng và xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện cho các ý chỉ sau:

 

Các Anh Chị đọc các ý chỉ cầu nguyện.

 

 1. Các Anh Chị cầu nguyện: Cầu nguyện 01 kinh Lạy Cha, 03 kinh kinh Mừng và một kinh Sáng Danh.

 

 1. Lời nguyện:

 

Anh chị em thân mến, với lời cầu nguyện do lòng tin, qua sự chuyển cầu của thánh cả Giu-se chúng ta khiêm tốn cầu xin Chúa cho các anh chị em chúng ta đây:

 

 • Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là thầy thuốc tốt lành, quyền năng và giàu lòng thương xót, chúng con xin dâng Chúa các anh chị em đau yếu. Xin Chúa cho họ được gặp thầy gặp thuốc, đặc biệt xin cho họ nhận ra sự hiện diện đồng hành và ở bên của Chúa, cùng ban cho họ niềm tín thác mạnh mẽ vào Chúa, Đấng giàu lòng xót thương.

Chúng con cầu xin Chúa và xin Thánh Cả Giu-se chuyển cầu cho chúng con:

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

 

 • Xin cho các y bác sĩ, những người trong gia đình, những người chăm sóc, nhận ra nơi bệnh nhân và người già yếu gương mặt đau khổ của Chúa Giêsu để phục vụ họ với cả tấm lòng yêu thương.

Chúng con cầu xin Chúa và xin Thánh Cả Giu-se chuyển cầu cho chúng con:

Nhàn hát: Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

 

 • Lạy Chúa Giê-su Ki-tô quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúa đã mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28). Chúng con cầu nguyện cho Anh Chị Em đang gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống, cũng như cho các Anh Chị Em đang sống xa Chúa, để họ tìm được sự ủi an và gần gũi của Chúa, và xin giúp họ giải quyết được những khó khăn đang gặp phải, và đưa họ trở về với Chúa, nhờ đó họ tìm lại được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng con cầu xin Chúa và xin Thánh Cả Giu-se chuyển cầu cho chúng con:

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

 

 • Chúng con cũng dâng Chúa các gia đình đang bất hòa, khổ đau và khủng hoảng. Xin cho họ có được sự khôn ngoan của Chúa, biết kiên nhẫn trong yêu thương, và tìm được cách giải quyết tốt đẹp nhất, nhờ đó họ tìm lại hạnh phúc và bình an.

Chúng con cầu xin Chúa và xin Thánh Cả Giu-se chuyển cầu cho chúng con:

Nhàn: Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

 

 • Chúng con cầu nguyện cho các Anh Chị Em bị thất nghiệp.

Trong tình trạng thất nghiệp, xin Chúa soi sáng giúp họ biết dùng thời gian cho thật tốt và ý nghĩa. Đặc biệt xin Chúa cho họ mau chóng tìm được công việc làm mới.

Chúng con cầu xin Chúa và xin Thánh Cả Giu-se chuyển cầu cho chúng con:

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

 

 1. “Kinh ông thánh Giuse bầu cử” (Kính Lạy ngài, ôi Thánh Giuse - Ad te Beate Ioseph” của Đức Lêô XIII biên soạn.

 

Lạy ơn Ông Thánh Giuse/ Chúng con chạy đến cùng Người/

trong cơn gian nan chúng con mắc phải.

Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà/ là Đấng đã làm Bạn cùng Người/ phù hộ gìn giữ chúng con/ thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng/ mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.

 

Chúng con xin vì nhân đức kính mến/ mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời/ và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền/ cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu/ thì chúng con xin Ông Thánh Giuse/ ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh/ là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc.

 

Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người/ mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận/ thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn.

 

Lạy Cha rất thương yêu!

Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi/ cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy.

 

Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con/ xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con/ đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ/ Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào/ thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh/ cho khỏi các mưu kế giặc thù/ và các sự gian nan khốn khó như vậy/ cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người/ và trông cậy vì quyền thế Người/ cho được giữ đạo cho trọn/ cùng được chết lành/ và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.

 

 1. Chúc lành của Chúa và kết thúc:

Lm: Chúa ở cùng anh chị em.

Thưa: Và ở cùng cha.

 

Lm: Xin Thiên Chúa là nguồn mọi niềm an ủi chúc phúc cho anh chị em trong mọi sự/ và ban cho anh chị em niềm hy vọng mọi ngày trong suốt cuộc đời.

Thưa: Amen.

Lm: Xin Thiên Chúa phục hồi sức khỏe cho anh chị em và ban cho anh chị em ơn cứu độ.

Thưa: Amen.

Lm: Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em niềm tín thác mạnh mẽ vào Chúa, và đổ đầy lòng anh chị em sự bình an của Ngài.

Thưa: Amen.

 

Lm: Và xin phép lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

 

 1. Thánh Ca Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo.