Thoáng nhìn lại 7 sứ điệp Mùa Chay của ĐTC Phanxicô

G. Trần Đức Anh OP

Từ khi được bầu làm Giáo Hoàng ngày 13-3-2013 đến nay, ĐTC đã Phanxicô đã công bố 7 sứ điệp…

75 câu hỏi TM thương khó

 

Tìm hiểu Tin Mừng luôn là điều mà Giáo Hội mời gọi con cái mình nỗ lực trau dồi. Hơn nữa, Chúa Giê-su đã…

Mùa Chay & tập tục

MÙA CHAY, TUẦN THÁNH – NHỮNG TẬP TỤC VÀ TRUYỀN THỐNG

Mùa Chay là mùa “nhập hạ,” mùa tịnh tâm của Giáo Hội. Mùa Chay bắt…

Tìm hiểu về Mùa Chay

H. Mùa Chay là gì?

T. Theo lịch sử, Mùa Chay là thời kỳ 40 ngày trước Phục Sinh,không tính các ngày Chúa Nhật. Mùa…

Lịch sử và ý nghĩa Mùa Chay

Ngày Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta nghe văng vẳng lời thánh ca từ Sách Sáng Thế: Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi…

ĐTC khai mạc Mùa Chay 2020

Chiều thứ Tư lễ tro 26/02/2020, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh Lễ khai mạc Mùa Chay thánh, với nghi thức xức tro tại…

Sứ điệp Mùa Chay năm 2020
Sứ điệp Mùa Chay năm 2020 của ĐTC Phanxicô
 
Lúc 11h30 sáng thứ Hai 24/02 giờ Roma, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp…
Ăn chay hay sống chay?

Ăn chay

Người Công giáo ăn chay kiêng thịt mỗi năm hai ngày, thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh. Trước đây, luật…