Câu 10: Nếu Thiên Chúa tạo dựng Evà từ xương sườn của Ađam, vậy tại sao người đàn ông có số xương sườn giống như phụ nữ?

Câu 10: Nếu Thiên Chúa tạo dựng Evà từ xương sườn của Ađam, vậy tại sao người đàn ông có số xương sườn giống như…

Câu 9: Phải chăng các thiên thần giành được đôi cánh của họ?

Câu 9: Phải chăng các thiên thần giành được đôi cánh của họ?

 

 

Hollywood thường miêu tả các thiên thần như là những…

Câu 8: Có phải việc Sáng tạo thực sự chỉ mất sáu ngày?

Tác phẩm “Adam và Eve trong vườn địa đàng” của Wenzel Peter, Tk XIX, tại bảo tàng Vatican.

 Chương đầu tiên của Sáng Thế Ký…

Câu 7: Màu da hay chủng tộc của Thiên Chúa là gì?

Thiên Chúa là tinh thần tuyệt đối, Ngài không có thân xác thể lý; do đó, Ngài cũng không có chủng tộc. Chỉ thụ tạo…

Câu 6.Có phải Thiên Chúa đã tạo nên ma quỷ? Và nếu Ngài đã làm điều đó, tại sao?

Trong câu hỏi này, tác giả cuốn sách trả lời 2 phần riêng biệt. Phần thứ nhất, tác giả khẳng định Thiên Chúa không tạo…

Câu 5. Nếu Thiên Chúa tốt lành, thì tại sao trên thế giới này lại có sự dữ?

Thiên Chúa không tạo ra sự dữ; đúng hơn, chính các hữu thể tốt lành (tức là các thiên thần và con người) đã lựa…

Câu 4. Tạo dựng hay tiến hóa: nghĩa là gì?

Đạo Công giáo đặt niềm tin tưởng vững vàng nơi việc Tạo dựng, tức là Thiên Chúa tạo dựng thế giới, vũ trụ và nhất…

Câu 3: Thiên Chúa Ba Ngôi

Tại sao Thiên Chúa Ba Ngôi không thực sự là ba chúa?

Như Do Thái giáo và Hồi giáo, Kitô giáo là độc thần. Điều…

Câu hỏi thường gặp

LỜI GIỚI THIỆU

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải…

Câu 2. Thiên Chúa là nam, là nữ hay không có giới tính?

Thiên Chúa là tinh thần thuần túy, điều đó có nghĩa là Ngài không có thể lý. Thiên Chúa không là nam cũng không là…

Câu 1. Làm sao chúng ta biết có một Thiên Chúa?

Câu hỏi rõ ràng nhất mà bất cứ ai hỏi một người tín hữu là “Làm thế nào bạn biết Thiên Chúa hiện hữu?” Câu…