1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2) KINH XIN ƠN ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN (Thánh Alphonse de Liguori)

Lạy Ðức Chúa Thánh Thần là đấng an ủi linh thiêng. Con thờ lạy Chúa là Ðức Chúa Trời thật, như con thờ lạy Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con.
Hiệp với lời ngợi khen của các thánh Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, con xin dâng hiến bản thân con để chúc tụng Chúa. Xin dâng lên Chúa trọn cả tâm hồn con. Con xin tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa không ngừng tuôn đổ trên thế gian.
Chúa là tác giả của mọi ân huệ siêu nhiên, và là đấng đã ban cho linh hồn Ðức Maria, Mẹ Chúa Trời vô vàn ân huệ phong phú. Vậy con nài xin Chúa hãy đến viếng thăm con và ban cho con ân sủng và Tình yêu của Ngài.

Xin ban cho con ơn sốt sắng để từ nay con sẽ phụng sự Chúa với một tấm lòng hăng say nhiệt thành, không bao giờ trì hoãn nhưng luôn luôn mau mắn vâng nghe tiếng Thánh Thần soi dẫn và trung thành tuân giữ các giới răn của Ngài. Amen.

 

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

“Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con,
lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ.

Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu.

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu”
(Tv 29,11-13).

 

4) Suy niệm:

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Lời Chúa chúng ta vừa nghe là lời cầu nguyện được trích từ Thánh Vịnh số 29.

Thánh Vịnh gia cầu nguyện với Thiên Chúa và dâng lời tạ ơn, vì Thiên Chúa đã cứu vớt dân Ngài trước kẻ thù, cứu thoát dân chúng trước đại nạn. Ơn cứu thoát của Thiên Chúa cho con cái Chúa nhận ra rằng: Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài, những con người đã do Chúa nắn thành hình và dựng nên. Chúa tiếp tục yêu thương và yêu thương con cái của Ngài trong suốt cuộc đời.

Niềm tin mạnh mẽ của Thánh Vịnh gia và của người Do-thái là mẫu gương cho mỗi người chúng ta, khi chúng ta đang gặp đại dịch này. Chúng ta khiêm tốn và tin tưởng hướng lòng về Chúa và cầu xin:

Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con,
lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ”.

Chúa có nghe chúng ta không? Câu truyện trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan ngày hôm nay cho chúng ta nhận ra tâm tình của Chúa.

Khi một sĩ quan nhà Vua đến xin Chúa:  “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !” Đức Giê-su bảo : “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về “ (Ga 4,49-50).

Cầu nguyện, kêu xin luôn cần có niềm tin đi kèm. Nếu thiếu niềm tin, thì chắc chắn lời cầu xin sẽ trở nên rỗng tuếch và vô nghĩa.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta nói: Lời cầu nguyện của chúng ta nên được cất lên từ trái tim rực lửa yêu thương. Khi cầu nguyện, hãy nói với Chúa bằng niềm tin và sự tôn kính lớn lao”.

Là những người có niềm tin, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho nhân loại chúng ta. Đó là trách nhiệm của người Ki-tô hữu với cộng đồng nhân loại, đặc biệt trong cơn đại dịch chung này. Chúng ta xin Chúa mau mau cứu thoát và làm cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Nói khác đi, với ý hướng của lời cầu nguyện trong Thánh Vịnh, Chúng ta xin Chúa lắng nghe tiếng kêu, tiếng khóc và các đoản khúc ai ca, để rồi Chúa tỏ lòng thương xót và chắc chắn Chúa đổi khúc ai ca thành vũ điệu của ơn cứu độ, tình yêu dành cho nhân loại chúng ta.

Chúng ta cũng nhớ lại lời Chúa Giê-su đã hứa: Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho” (Mt 7,7).

Ngoài ra, khi cầu xin và kêu xin, chúng ta cần ý thức đặt niềm tin sắt son vào đó, đặt trái tim rực lửa yêu thương Thiên Chúa và yêu thương anh chị em vào từng lời cầu nguyện, và đừng bao giờ quên luôn có lòng khiêm tốn trong cầu nguyện. Như thế, lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa nhận lời.

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Trong cơn đại dịch này, mỗi người Ki-tô hữu cùng nhau trở nên người cầu nguyện, trở nên người ở gần bên Thiên Chúa để kêu van và nài xin Người liên lỷ không ngơi nhé. Đó là một trách nhiệm của chúng ta đối với cộng đồng nhân loại.

Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

 Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

 Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. /

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa cùng lời thánh nhân bên mình trong suốt ngày sống.

“Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con,
lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ.

Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu.

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu”
(Tv 29,11-13).

Lời cầu nguyện của chúng ta nên được cất lên từ trái tim rực lửa yêu thương. Khi cầu nguyện, hãy nói với Chúa bằng niềm tin và sự tôn kính lớn lao” (Mẹ Têrêsa Cancutta).

 

7) Kinh Trông Cậy.

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

8) Phúc lành của Chúa.

Xin Thiên Chúa toàn năng,

luôn loại trừ khỏi anh chị em hết mọi điều tai hại,

Và đoái thương tuôn đổ trên anh chị em phúc lành của Ngài. Amen. 

Xin Thiên Chúa làm cho tâm hồn anh chị em biết lắng nghe Lời Chúa,

Để tâm hồn anh chị em được tràn đầy niềm vui muôn đời. Amen.

Ước gì, nhờ thông hiểu những điều hay lẽ phải,

anh chị em luôn tiến bước theo huấn lệnh Chúa,

Và được nên đồng thừa tự với các công dân Nước Trời. Amen.

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng,

là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

xuống trên anh chị em, ở lại và che chở anh chị em luôn mãi. Amen.

 

9) Thánh Ca:

Nguyện cầu Chúa thương.

Sáng tác: Thừa Sai.

Trình bày: Thế Hiển.

Mùa Chay

 • Gặp gỡ và cơn khát mùa Corona

  Gặp gỡ và cơn khát mùa Corona

  Nguyễn Anh Huy SJ Tin Mừng Ga 4,5-42 kể về một cuộc hạnh ngộ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari bên giếng Giacóp. Đi đường mỏi mệt, Chúa ngồi nghỉ ngơi bên bờ giếng vào “chính ngọ”. Chúa xin người phụ nữ Samari chút nước uống. Đó là một cuộc gặp gỡ lạ kỳ. Riêng tư, vì chỉ có Chúa và người phụ nữ. Gây shock, vì một người đàn ông Do Thái trò chuyện với một phụ nữ Samari. Người Samari thời Chúa Giêsu bị coi là dân sống chung đụng với dân ngoại, thờ ngẫu tượng… Nhiều người Do Thái tránh không đi qua vùng đất Read More
 • Mùa Chay năm nay – mùa Chay của toàn nhân loại

  Mùa Chay năm nay – mùa Chay của toàn nhân loại

  Lm. Pr. Lê Hoàng Nam SJ. Người Công Giáo ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa đỉnh cao nơi cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Kitô nên để có thể dọn lòng và chuẩn bị xứng đáng, theo truyền thống được gìn giữ từ xưa, họ có 40 ngày để hoán cải đời sống, thực thi những việc bác ái, trở về với Chúa…  Trong mùa Chay, chúng ta mang một tâm trạng có chút “u buồn”. Các linh mục mặc áo tím khi dâng lễ. Bàn thờ không trang trí hoa. Các bản thánh ca cũng gợi lên giai điệu da diết, với nội dung Read More
 • Covid 19: Nên tổ chức đời sống tâm linh như thế nào?

  Covid 19: Nên tổ chức đời sống tâm linh như thế nào?

  Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy” (Ga 15,4). Khắp nơi đều hoang mang về Virus Covid 19 nhỏ xíu nhưng đã làm chao đảo tất cả mọi phương diện của cuộc sống. Không ai có thể bảo đảm mình sẽ không bị “Cô-vi” thăm viếng, dù người đó quyền lực và giàu sang kiêu hãnh đến mấy. Biết bao nhiêu hoạt động trong xã hội và trong Giáo Hội phải Read More
 • Người Công giáo nên làm gì trước dịch bệnh Covid-19

  Người Công giáo nên làm gì trước dịch bệnh Covid-19

  Thầy phó tế Tim Flanigan - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm.  Khi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây nhiễm cho ngày càng nhiều người trên khắp thế giới, và trong khi khoa học đang tìm cách ngăn chặn sự lây lan của virus này, là người Công giáo, chúng ta cần phải tự hỏi chính mình phải làm gì? Có hai cấp độ được đặt ra cho câu hỏi này: một là tìm ra những hướng dẫn để làm theo, hai là tìm xem trách nhiệm Kitô hữu đòi hỏi ta phải làm gì khi đối mặt với căn bệnh vẫn còn nhiều bí ẩn này.  Chúng tôi đã nói Read More
 • Học hỏi nơi Mẹ Têrêsa Cancutta

  Học hỏi nơi Mẹ Têrêsa Cancutta

  Mỗi năm học hỏi, cầu nguyện và tập sống theo Một Mẫu Gương Thánh Thiện Đời sống người Ki-tô hữu là hành trình liên lỉ tập sống trở nên giống Chúa Giê-su, trở nên hoàn thiện hơn như lời Chúa mời gọi. Trong lịch sử Giáo Hội có biết bao Mẫu Gương Thánh Thiện đã có cuộc sống hoàn thiện và làm chứng cho Chúa. Trong năm nay, Liên Giáo Phận chúng ta cùng hướng về Mẹ Thánh Tê-rê-sa Thành Can-cút-ta, để cùng học hỏi và cầu nguyện với linh đạo tràn đầy Lòng Thương Xót bác ái của Mẹ. Ở dưới có những bài viết và tác phẩm về Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5