• ThanhLeChúa Nhật 12.01.2020
  Kinh Chúa Nhật 14.30. Thánh Lễ: 15.00
  Caritas/ Nürnberg, Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi
  Giesbertsstr. 75
  90473 Nürnberg

 

 • Chúa Nhật 19.01.2020
  Kinh Chúa Nhật 14.30. Thánh Lễ: 15.00
  Giải tội: 14.30 và Thánh Lễ: 15.00.
  St. Gertrud/Aschaffenburg, Cộng Đoàn La Vang

 

 • Thứ Bảy 25. 01.2020
  Kinh Thứ Bảy 14.30. Thánh Lễ Tết Nguyên Đán: 15.00.
  Christkönig / Ansbach, Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi
  Josef-Fruth-Platz 5
  91522 Ansbach

 

 • Chúa Nhật 26.01.2020
  Kinh Chúa Nhật 14.30. Thánh Lễ Tết Nguyên Đán: 15.00.
  Cộng Đoàn Thánh Giuse